Publikacje członków Pracowni, które nie są powiązane z inicjowanymi w jednostce seriami wydawniczymi. 

Early Modern Humanism and Postmodern Antihumanism in Dialogue

Tom zbiorowy pod redakcją Jana Miernowskiego (University of Wisconsin-Madison). Nakładem Palgrave Macmillan (London 2006).

Więcej informacji...

Szkice w labiryncie. Szkice o poezji Jana Kochanowskiego

Alina Nowicka-Jeżowa, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2019.

Więcej informacji...

 

Gabinety i ogrody

Polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania, Aleksandra Jakóbczyk-Gola, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2019.

Więcej informacji...

 

Humanizm między Wschodem a Zachodem

Tom zbiorowy pod redakcją Magdaleny Baraniak i Anety Świder-Pióro, pod opieką naukową Marii Kalinowskiej i Aliny Nowickiej-Jeżowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020.

Więcej informacji...