Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości” została utworzona decyzją Rady Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego dnia 19 maja 2016 roku. Jednostkę powołano z założeniem podjęcia zadań realizowanych dotychczas przez Laboratorium „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej”, przede wszystkim budowania współpracy między uczonymi polskimi i zagranicznymi w badaniach nad humanistycznym dziedzictwem Polski i Europy, pozostających ze sobą przez wieki w nieustannym dialogu. Owocem takiej współpracy są m.in ukazujące się obecnie tomy serii Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości.

Członkowie Pracowni „Humanizm. Hermeneutyka wartości

przy Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego

Członkowie Pracowni z Wydziału „Artes Liberales”

prof. dr hab. Maciej Abramowicz
prof. dr hab. Małgorzata Borowska
prof. dr hab. Maria Kalinowska
prof. dr hab. Jan Miernowski
prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa
dr Hieronim Grala
dr Stefano Redaelli

 

Członkowie spoza Wydziału

W studiach prowadzonych w Pracowni uczestniczą badacze z wielu ośrodków naukowych, polskich i zagranicznych*, a wśród nich kierownicy zespołów badawczych realizujących projekt „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości”:

dr hab. Tomasz Chachulski, prof. UKSW i IBL PAN
prof. dr hab. Dariusz Chemperek, UMCS
dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz, IBL PAN
prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, KUL
dr Aleksandra Jakóbczyk-Gola
prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska, UKSW-IBL PAN
dr hab. Marzanna Kuczyńska, prof. UAM
mgr Grażyna Łabęcka-Jóźwiakowska, doktorantka IBL PAN
prof. dr hab. Katarzyna Meller, UAM
prof. dr hab. Piotr Urbański, UAM
prof. dr hab. Wacław Walecki, UJ
prof. dr hab. Jerzy Snopek, IBL PAN
Wojciech Kordyzon, student Kolegium MISH UW
Tadeusz Rubik, student Kolegium MISH UW

*Wykaz autorów rozpraw opracowanych w ramach Projektu został ujęty w spisach treści prezentowanych tomów.